STRESZCZENIA


WYTYCZNE

 

  • Streszczenia prosimy zgłaszać za pośrednictwem Systemu Abstraktowego PTK
  • Streszczenia powinny być zgłaszane w języku polskim
  • Maksymalna ilość znaków to 1500 ze spacjami
  • Streszczenie może zawierać jedną rycinę, tabelę lub wykres (prosimy, aby dołączane rysunki dodatkowo przesłać na adres kardiologiaprewencyjna@iwentarium.pl, w tytule maila prosimy napisać „RYSUNEK DO – TYTUŁ PAŃSTWA STRESZCZENIA” oraz podać mail kontaktowy) – Maksymalna ilość znaków ze spacjami w streszczeniach zawierających rycinę to 1200
  • Zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane
  • Każde zgłoszone streszczenie będzie oceniane anonimowo przez Komitet Naukowy
  • Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji, w czasie Konferencji, wezmą udział w konkursie na najlepsze doniesienie oryginalne
  • Termin zgłaszania streszczeń upływa 15 października 2017 r.