ORGANIZATORZY


Sekcja Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne


Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum


I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Firma Iwentarium